Markete sunulan milli yazılımlarımız;


AR-GE çalışmaları neticesinde şirketimiz RIS adı verilen (radyoloji informasyon sistemi) yazılımını 2008 de geliştirip mevcut PACS sistemlerine entegre etmiştir. Bu dönemde ayrıca daha farklı medikal yazılımlar (Three D, LIS) İTÜ öğretim üyelerinin desteğiyle geliştirilip markete sunulmuştur. AR-GE çalışmalarımız büyük bir hızla ve kararlılıkla sürdürülmekte olup, tamamen yerli ve tamamen milli yazılımlar kısa sürede medikal sektörünün hizmetine sunulacaktır.

Üretime Hazır Olan Medikal Cihazlar ;

İnfüzyon Pompası : İnfüzyon pompası hastaya damar yoluyla verilecek ilaç veya solüsyonların set yardımıyla belirli miktar ve sürede otomatik olarak gönderilmesini sağlayan cihazlardır. Perfüzyon pompası : Perfüzyon pompası tıpkı infüzyon pompası gibi belirli miktardaki ilaç solüsyonlarının belirlenen zamanda otomatik olarak gönderilmesini sağlar. İnfüzyon pompasından farkı cihaza yerleştirilen bir enjektörün içindeki sıvı hastaya gönderilir. Enjektomat, perfüzör ve şırınga pompası gibi isimlerle de bilinir.


Kullanım Yerleri :

Yoğun bakım ünitelerinde
Ameliyathanelerde
Anestezi odalarında
Pediatri yoğun bakım servislerinde
Acil servislerde
Yanık tedavi ünitelerinde
Onkoloji Yoğun bakım servislerinde
Enteral beslenme işlemlerinde
Evde bakım hizmetlerinde
Bütün Hasta yataklarında