Üretime Hazır Olan Medikal Cihazlar ;

İnfüzyon Pompası : İnfüzyon pompası hastaya damar yoluyla verilecek ilaç veya solüsyonların set yardımıyla belirli miktar ve sürede otomatik olarak gönderilmesini sağlayan cihazlardır. Perfüzyon pompası : Perfüzyon pompası tıpkı infüzyon pompası gibi belirli miktardaki ilaç solüsyonlarının belirlenen zamanda otomatik olarak gönderilmesini sağlar. İnfüzyon pompasından farkı cihaza yerleştirilen bir enjektörün içindeki sıvı hastaya gönderilir. Enjektomat, perfüzör ve şırınga pompası gibi isimlerle de bilinir.


Kullanım Yerleri :

Yoğun bakım ünitelerinde
Ameliyathanelerde
Anestezi odalarında
Pediatri yoğun bakım servislerinde
Acil servislerde
Yanık tedavi ünitelerinde
Onkoloji Yoğun bakım servislerinde
Enteral beslenme işlemlerinde
Evde bakım hizmetlerinde
Bütün Hasta yataklarında

İnfüzyon pompası nedir?
İnfüzyon pompası hastaya damar yoluyla verilecek ilaç veya solüsyonların bir boru sistemiyle belli bir zaman aralığında ve belli bir oranda verilmesini sağlayan cihazlara verilen addır.
İnfüzyon pompasının çalışma prensibi
İnfüzyon pompaları doğrusal veya dönme düzeneklerinin motor ile hareket ettirilmesi prensibine dayanır. Doğrusal peristaltik bir düzenek, parmak benzeri şekilde art arda dizilmiş parçalardan oluşur. Parçaların peristaltik bir şekilde sırayla hareket etmesiyle ilaç yada sıvının serum seti üzerinden sıkıştırılarak bir yöne doğru hareket etmesini sağlayacak dalgalar oluşturularak sıvı akışı sağlanır. Dönme düzeneğine sahip infüzyon pompaları ise motor hareketine bağlı olarak çalışırlar. Motora bağlı bir dişli üzerinde doğrusal olarak hareket eden bir somun ile sıvı haznesi doğrusal olarak sıkıştırılarak sıvının hastaya akışı sağlanır.
İnfüzyon pompası ne işe yarar?
İnfüzyon pompası hastanın beslenme veya sıvı eksikliğini tamamlamak için sıvıların ya da ilaçların toplar damar yolu ile zerk edilmesini gerektiren durumlarda sıkça kullanılır. İşlem saniyeler içinde veya daha uzun bir zaman diliminde tamamlanabilir. Ayrıca belli bir oranda veya hacimde infüzyon sağlanabilir.
Aynı zamanda infüzyon kontrollü bir şekilde gerçekleştirilir. Sağlık çalışanlarından kaynaklanan hataları minimuma indirir.
İnfüzyon pompası çeşitleri
Damla sayıcılı infüzyon pompaları, volümetrik infüzyon pompaları, şırıngalı infüzyon pompaları cihazlar olmak üzere üçe ayrılır. Tekli ve çiftli çeşitleri vardır. Kaset ve IV-Pump setlerle birlikte kullanılır.
Cihazların tiplerine ve amaçlarına göre kullanım alanları
Yoğun bakım ünitelerinde, ameliyathanelerde, anestezi odalarında, kalp kateterizasyon laboratuarlarında, pediatri yoğun bakım servislerinde, acil servislerde, yanık tedavi ünitelerinde, onkoloji yoğun bakım servislerinde, enteral beslenme işlemlerinde, evde bakım hizmetlerinde olmak üzere geniş bir kullanım alanı vardır.
Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, yanık, şok vs. sıvı ve eloktrolit replasmanlarında, inotrop ilaçlar (dopamin, NA.,dobutamin), vazodilatatör ilaçlar ve diüretikler, trombolitikler, bilinçli sedasyon ajanlarıyla birlikte sıkça kullanılmaktadır.

Beslenmepompası nedir?

Hastanın besin ve sıvı gereksinimlerini karşılamak üzere steril koşullarda özel olarak hazırlanmış tıbbi beslenme malzemeleridir. Hekim tarafından önerilen miktarda ve sıklıkta verilirler. Farklı firmaların sunduğu farklı ambalaj formları bulunmaktadır. Hastanın gereksinimine göre enerji, protein, vitamin ve mineral ihtiyaçları belirlenir, besin ve sıvı hesaplamaları yapılır.

Enteral beslenme ürünlerinin hastaya kontrollü bir şekilde, belli aralıklarla, istenen sürede ve istenen miktarda verilmesini sağlayan özel bir cihazdır. Belli beslenme rejimleri uygulanması gereken hastalarda bu cihazın kullanılması tercih edilebilir.

Malzemelerle ilgili gerekli hazırlık yapıldıktan sonra enteral beslenme uygulamasında 3 yöntem kullanılabilir:

 • Enjektör (bolus) yöntemiyle beslenme
 • Gravite (yer çekimi) ya da damla yöntemiyle beslenme
 • Pompa yöntemiyle beslenme

İnfüzyon pompalarında olması gereken özellikler

 • İntravenöz, arteriyel ve enteral ilaç uygulamalarına uyumlu olmalı,
 • Taşınabilir olmalı,
 • Elektrik kesintilerine karşı dahili batarya sistemi olmalı,
 • Standartlara uygun infüzyon pompa setleri ile uyumlu olmalı,
 • LCD paneli yüksek çözünürlükte ve okunması kolay olmalı
 • Sette hava var uyarısı olmalı,
 • İnfüzyon işlemi oran, süre ve hacim olmak üzer 3 değişik modda yapabilmeli aynı zamanda bu değerlerdeki değişimler sürekli izlenebilmeli,
 • Bolus modu, mikro-infüzyon modu bulunmalı,
 • Cihazın volüm seçimi 1 – 999 ml aralığında ve 1 ml´lik artırımlar yapılabilmeli, mikro-infüzyon modunda 1-999,9 ml aralığında ve 0,1 ml’lik artırımlar yapılabilmeli,
 • İnfüzyon hızı 1 -1500 ml/saat aralığında olmalı,
 • Cihazın self-test özelliği olmalı, arıza durumunda uyarı vermeli,
 • Cihaz arıza durumunda, batarya boş ve düşük seviyede olduğunda, kapak açık kaldığında, hortumda bükülme veya hava kabarcığı oluştuğunda, hastaya verilen sıvının bitmesi halinde sesli ve görsel bir alarm sistemine sahip olmalıdır.

Kullanım Kılavuzu

 • Önce cihazın elektrik kablosu prize takılır, prizin topraklaması yapılmış olmalıdır.
 • Açma kapama (on/off) düğmesine basılarak cihaz başlatılır.
 • İnfüzyon pompası seti seruma takılır, set içerisindeki hava tahliye edilir.
 • Serum cihaza yerleştirilir, serumun ucu damar yoluna bağlanır.
 • Hastaya verilecek sıvının süresi ve dozu ayarlanarak start tuşuna basılır.