Cari açığa etkisi;

Medikal cihaz imalatında ülkemiz büyük oranda dışa bağımlıdır. Serum, şırınga, makas, bistüri, gazlı bez dışında Türkiye’de yerli firmalarca yapılan elektronik medikal cihaz imalatı yoktur. Ülkemizde üretilen medikal ürünler yukarıda saydıklarımız gibi yüksek teknoloji gerektirmeyen, yazılımla elektroniğin beraber kullanılmadığı katma değer üretmeyen cihazlardır. TÜİK 2015 yılı ithalat verilerine göre ülkemiz elektronik medikal cihazlara yaklaşık 22 milyar dolar para harcamıştır. Bu rakama yazılım dahil değildir. Cari açığın en büyük sebeplerinden birisi de yüksek katma değerli bu cihazlardır. BSS bu projesini Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Iğdır’da hayata geçirecek olsa da, gerçekte proje bölgesel değil ulusal bir projedir.

İstihdama ve yan sektörlere katkısı;

BSS Iğdır’a yapacağı yatırımla ilk planda 34 kişiye iş imkanı sağlamayı planlamaktadır. Sadece istihdam yaratmakla kalmayıp, bölgede yeni bir sektör oluşturacaktır. İstihdam edeceği personeli eğitmek suretiyle orta ve uzun vadede medikal sektöründe deneyimli işgücü potansiyeli yaratacaktır AR-GE’si devam eden diğer ürünler de üretim aşamasına geldiğinde 34 kişilik bu küçük kadro kısa zaman içinde 400-500 gibi rakamlara ulaşacaktır. Elektronik devrelerin üretimi ve montajı söz konusu olacağı için, küçük elleri nedeniyle ağırlıklı olarak bayan personel istihdam edilecektir. Bu yönüyle de kadınlara çalışma fırsatı yaratacaktır. Kendi fabrikamızda çalıştıracağımız personelin dışında zaman içinde ürettiğimiz ürünlerle ilgili cihazların bakımı, onarımı, tamiri, yedek parçaları gibi yan sektörler de oluşacaktır.

Pazar imkanları ;

Üreteceğimiz ürünlerde ilk hedefimiz iç pazar olacaktır. Bunun da sebebi, ülkemizin ürettiğimiz ürünlerdeki dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak, ülke parasının ülke içinde kalmasını sağlayarak ekonomiye katkı vermektir. İç pazarımızda yeterli doygunluğu ulaşmayı müteakip, çok ciddi bir ihracat potansiyeli olan cihazlarımızın ihracatına yoğunlaşılacak, bu yönüyle de cari açığın azaltılmasına katkı sağlanacaktır. Fabrikamızın bulunduğu Iğdır ilimiz üç ülkeye komşu olması nedeniyle
benzersiz bir coğrafi yapıya sahiptir. Bu kapsamda 80 milyonluk nüfusu ve medikal cihaz alanındaki büyük ihracat potansiyeli ile İran pazarı ilk ihracat hedefimiz olacaktır. Aynı şekilde Azerbaycan pazarı da öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

İkinci olarak ihracat hedefimiz olarak eski Osmanlı coğrafyasını (Ortadoğu, Balkanlar, Afrika) hedeflemekteyiz. Bu konuda en büyük avantajımız, bu coğrafyada yüksek teknoloji gerektiren bu ürünleri üreten ülke bulunmaması ve bu ülkelerle olan tarihsel bağlarımızdır. Bugün itibariyle söz konuş ülkeler ihtiyaçları olan bu medikal ürünleri ya fahiş fiyatlarla Almanya veya ABD’den ithal etmekte, ya da yüksek navlun ödeyerek Çin’den ithal etmektedir. Ürettiğimiz ürünlerin kalite ve fonksiyonları bakımından Avrupa, ABD ve Çin menşeli ürünlerden daha ileri seviyede olması, maliyet avantajları ve kısa teslim süreleri nedeniyle bu ülkelerle rekabet
gücümüzü arttırdığı değerlendirilmektedir.

Bölgesel gelişime katkısı;

Iğdır, benzersiz lokasyonuna rağmen hakettiği değeri bulabilmiş bir ilimiz değildir. Sadece coğrafyası gereği İran, Ermenistan ve Azerbaycan ile sınırdır. Bu benzersiz konumunun Iğdır’ı bölgede medikal sektörünün merkezi yapmaması için hiçbir sebep yoktur. Iğdır Üniversitesi Elektronik Fakültesi öğretim görevlilerini AR-GE
çalışmalarımıza dahil etmek suretiyle üniversite ile yakın işbirliği tesis etmeyi ve ekonomik katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. İlk etapta üreteceğimiz infüzyon ve perfüzyon pompalarımızın AR-GE si bitmiş olsa da gelişen teknolojiye ayak uydurmak için AR-GE ekibimiz bu konudaki çalışmalarını da sürdürecektir. Bu çalışmalarımıza Iğdır Üniversitesinden alacağımız katkıyla devam edilecektir. Üretmeyi planladığımız diğer ürünlerin AR-GE çalışmaları da buraya taşınacaktır.
Lokasyon avantajı ve ürün çeşitliliğin artmasıyla Iğdır Organize Sanayisi medikal bir market olmaya namzettir. Bu ürünlerle beraber bu ürünlerin sarf malzemeleri tamamlayıcı ekipmanlarını üreten servis veren firmalar da zaman içinde bölgede oluşacaktır.