AR-GE Faaliyetlerimiz;

BSS bugün için tamamen medikal cihazların milli üretimi ve yazılım geliştirme üzerine odaklanmış ve tüm girişimlerini bu doğrultuda yapmaktadır. Bu kapsamda yoğun bir AR-GE faaliyeti yürütmektedir. AR-GE faaliyetlerini kendi bünyesindeki yetkin personeli ve çözüm ortaklarının yanında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) AR-GE Departmanı desteğiyle sürdürmektedir. Almanya merkezli Bochum Üniversitesi bünyesinde kurulu bir medikal teknoloji firması olan VISUS TRANSFER TECHNOLOGI GMBH ile yürütülen müşterek AR-GE çalışmaları ile bu firmanın bazı yazılımları ile milli yazılımların bir birine entegre edilmesi sağlanmıştır ve söz konusu firma ile sağlanan teknoloji transferi ve AR-GE çalışmaları neticesinde geliştirilen bazı milli yazılımlar markete sunulmuştur. Üzerinde çalışılan medikal cihazlardan bazıları üretim aşamasına gelmiştir. Diğer cihazlarla ilgili AR-GE çalışmaları devam etmekte olup kısa süre içinde üretim aşamasına getirileceklerdir.

Geliştirilme Aşamasında Olan Medikal Cihazlar ;

Akıllı Hasta Başı Monitörü : Kalbin deri yüzeyinde oluşturduğu voltaj değerlerini ölçüp hastanın dolaşım ve solunum sistemindeki her türlü gelişmeyi grafiksel ve sayısal olarak gösteren bir cihazdır. Elektrotlar hastanın pektoralindeki belli bölgelere takılırlar ve hastanın EKG’ sinin (Elektrokardiyogram) monitöre ulaşmasını sağlarlar. Ayrıca cihazın içinde bulunan kompresör normal tansiyon aleti ile yapılan işlemleri gerçekleştirir. Bu sayede hastanın tansiyonu, nabzı, kanındaki oksijen satürasyonu (SpO2) ve solunum düzeyi ekrana yansır. Uzaktan erişim vasıtasıyla hastanın durumunun yanına gitmeksizin de bir seviyeye kadar takip edilebilmesini mümkün kılar. 

Kullanım Yerleri :
Yoğun bakım ünitelerinde
Ameliyathanelerde
Acil servislerde
Bütün hasta yataklarında

Koter : Koter ameliyathanede ya da küçük cerrahi müdahale odalarında kullanılan en önemli ve temel cihazlardan birisidir. Elektrik akımıyla kor haline getirilmiş bir iletken aracılığıyla dokuların kesilmesinde kullanılan cerrahi alettir. Bir diğer deyişle neşterin elektrikli halidir.

Anestezi Cihazı : Anestezi cihazları, hastayı geçici bir süre için uyutmak amacıyla hazırlanmıştır. Böylece hastanın acı duymaması ve
kas reflekslerinin ameliyat için gerekli olan ölçüde zayıflaması sağlanır.

Bu kullanım yerlerine ilave olarak, evde bakım hizmetlerinde, spor merkezlerinde, ofislerde etkin kullanım imkanı vardır.